کد: 07-102
نام محصول: سربرگ A5
توضیحات: سربرگ شرکت گرماتاب (ایران مشعل)
کاغذ تحریر 100 گرم
چاپ چهار رنگ
یک رو