کد: 06-102
نام محصول: سربرگ A5
توضیحات: سربرگ شرکت پارس درمان پاد
کاغذ کارتی فابریانو 120 گرم
چاپ سه رنگ
یک رو