کد: 03-102
نام محصول: سربرگ A5
توضیحات: سربرگ شرکت راحت مبل
کاغذ تحریر 120 گرم
چاپ سه رنگ 
یک رو