کد: 02-102
نام محصول: سربرگ A5
توضیحات: سربرگ شرکت ساختمانی و تاسیساتی سومه
کاغذ کهلر 100 گرم
چاپ چهار رنگ 
دو رو