کد: 02-124
نام محصول: ساک دستی و پاکت خرید
توضیحات: ساک دستی شرکت مهندسی و پشتیبانی نیروگاهی البرز توربین گروه مپنا
سایز 40x25