کد: 11-103
نام محصول: کارت ویزیت
توضیحات: کارت ویزیت شرکت تعمیرات و توسعه و بهره برداری ریلی مپنا
سلفون براق
سایز 8/5x5/5