کد: 18-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  مدل دیاکو 3
سایز: 50 cm