کد: 08-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله هفت روز
جلد سلفون مات
سایز 35x50
جلد گلاسه 250 گرم
داخله گلاسه 135 گرم
صحافی مفتول