کد: 16-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  مدل ویسپر 4
سایز: 35 cm