کد: 06-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله رونق تولید
جلد سلفون مات
سایز A4
جلد گلاسه 25۰ گرم
داخله تحریر 135 گرم
صحافی مفتول
48 صفحه ای