کد: 04-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله قهوه
جلد سلفون مات
سایز 34x24
جلد گلاسه 25۰ گرم
داخله تحریر 135 گرم
صحافی ته چسب
88 صفحه ای