کد: 03-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله راهنمای خرید
جلد سلفون مات
سایز A۴
جلد گلاسه 25۰ گرم
داخله تحریر 80 گرم
صحافی ته چسب
48 صفحه ای