کد: 01-122
نام محصول: مجله
توضیحات: مجله بین المللی فره
جلد سلفون براق
سایز A۴
جلد گلاسه 25۰ گرم
داخله گلاسه ۱۳۵ گرم
صحافی ته چسب
48 صفحه ای