021-66760913
کد: 14-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  مدل 512
سایز: 50 cm