کد: 06-121
نام محصول: کاتالوگ
توضیحات: کاتالوگ شرکت تکنوتک
جلد یووی موضعی
یووی شنی
سایز A4
جلد گلاسه 300 گرم
داخله گلاسه 135 گرم
صحافی مفتول
18 صفحه ای