کد: 02-121
نام محصول: کاتالوگ
توضیحات: کاتالوگ شرکت تیو انرژی
جلد سلفون براق
سایز A4
جلد گلاسه 250 گرم
داخله گلاسه 135 گرم
صحافی مفتول
20 صفحه ای