کد: 10-710
نام محصول: هدایای تبلیغاتی مدیریتی
توضیحات:
چرم طبیعی شامل دسته چک
روان نویس فلزی
خودکار
چرم طبیعی گاوی