کد: 09-710
نام محصول: هدایای تبلیغاتی مدیریتی
توضیحات:
چرم طبیعی
کیف پالتویی
فلش مموری 8 گیگ
خودکار فلزی
چرم طبیعی گاوی