021-66760913
کد: 07-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  مدل کیا
سایز: 38 cm