کد: 93-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات:
خودکار بدون گیره