کد: 87-455
نام محصول: خودکار لوکس
توضیحات:
روان نویس و خودنویس در جعبه نفیس چوبی
همراه با کتاب رباعیات خیام
بدنه قلم ها و نوک خودنویس از جنس طلا و جلد کتاب چرم طبیعی