کد: 01-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  مدل دیاکو1
سایز: 31/5 cm