کد: 25-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات: ظرفیت  16GB