کد: 01-600
نام محصول: کیف اداری چرم طبیعی
توضیحات:
کیف اداری چرم طبیعی دو طبله
 جلوی کار طرح کمربندی
پشت کار دارای یک محفظه زیپدار
داخل کیف دارای جای خودکار، موبایل و کارت
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف
چرم طبیعی گاوی