پوشش های بعد از چاپ - ورنی
یکی از شیوه‌های پوشش روی سطوح چاپی ورنی است.
مزایا استفاده:
ایجاد جذابیت و براقیت در کار و نیز بالا بردن طول عمر و استحکام محصولات چاپی.

انواع و شیوه استفاده:
- ورنی گرم
در این روش محصول چاپی را به شیوه سیلک اسکرین پوشش می‌دهند. از این شیوه برای پوشش روی جلد کتاب، کاتالوگ، برشور، جعبه‌های بسته‌بندی مانند دستمال‌کاغذی و … استفاده می‌شود. شیوه کار به این صورت است که از مناطقی از سطح چاپی که قرار است ورنی زده شود فیلم گرفته و عملیات انتقال آن به سطح چاپی مانند تمامی چاپ‌های دیگر انجام می‌شود با این تفاوت که به‌جای استفاده از مرکب از مواد شفاف و بی‌رنگی به نام ورنی استفاده می‌کنند. در این روش برای این‌که در یک مختصات خاص از بسته‌بندی بخواهیم ورنی بزنیم یک پلیت جداگانه تهیه‌کرده و مانند یک رنگ تفکیکی چاپ عمل می‌کنیم. در این روش همانند چهار رنگ اصلی از اصل تضاد آب و چربی در چاپ افست تبعیت می‌کنیم، یعنی محلول رطوبت دهی دستگاه افست مانند چهار رنگ اصلی وظیفه رطوبت دهی خود را انجام می‌دهد.
 - ورنی سرد
با این روش تنها به محصول چاپی یک پوشش داده می‌شود و هیچ‌گونه درخشندگی یا جلا به محصول چاپی داده نمی‌شود و تنها موجب تثبیت رنگ آن می‌گردد که معمولاً با چاپ افست این کار انجام می‌شود و به دو روش صورت می‌گیرد: در این روش کل سطح چاپی به ورنی آغشته می‌شود. بدین ترتیب هر بلیتی که دارای تنپلات کامل باشد می‌تواند انتقال ورنی را انجام بدهد؛ بنابراین نیازی به رطوبت دهی نیست و می‌توان در این مرحله آب دستگاه‌های چاپ را حذف کرد و به همین خاطر به روش (بدون آب) معروف است.

نکته:
انتقال ورنی با روش چاپی برجسته (لترپرس): در این شیوه به علت نوع فنّاوری به‌کاررفته شده در انتقال مواد انتقال‌دهنده به سطح چاپی می‌توان میزان بیشتری نسبت به روش بدون آب، ورنی به سطح بسته‌بندی انتقال داد.

منبع: امیر پرینت