چطور با استفاده از تناسبات طلایی مهارت خود در عکاسی را افزایش دهیم؟
یکی از عوامل تأثیرگذار در زیبایی عکس، ترکیب بندی آن است. ترکیب‌بندی صحیح موجب ایجاد تمایز میان یک عکس معمولی با یک عکس زیبا می‌شود. راهکارهایی در ترکیب‌بندی وجود دارند که با استفاده از این قوانین می توانید مهارت‌های عکاسی خود را ارتقا دهید. قبل از هر چیز سوژه اصلی عکس شما باید مشخص شود و اینکه چه ترکیبی برای آن مناسب است. بااین‌حال، دو مورد را همواره به یاد داشته باشید که بسیار کارآمد هستند: سادگی و تعادل

قانون یک‌سوم چیست؟(Rule of Thirds)
قانون یک‌سوم یک اصلاح در طراحی گرافیک، عکاسی و سایر هنرها است. ساده‌ترین روش نمایش آن به این صورت است که صفحه موردنظر و یا کادر عکاسی‌تان را به‌وسیله دو خط عمودی و افقی به9 قسمت تقسیم کنید. عناصر مهم در امتداد یک یا چند خط یا جایی که خطوط متقاطع می‌شوند قرار می‌گیرد. به چهار نقطه‌ای که در تقاطع خطوط هستند نقاط طلایی گفته می‌شود که سوژه شما باید در این نقاط طلایی قرار بگیرد. زمانی که شما برای اولین بار شروع به عکاسی می‌کنید به‌طور طبیعی دوست دارید که سوژه شما در وسط کادر قرار بگیرد ولی این کار جذابیتی برای عکاسی شما بوجود نخواهد آورد. برای حل این مشکل استفاده از قانون یک‌سوم راه‌حل مناسبی است.

سوژه‌ روی یکی از خطوط افقی یا عمودی
هنگامی که در حال عکاسی از یک منظره هستید،سعی کنید افق را روی خط افقی پایینی و یا بالایی خطوط قانون یک‌سوم قرار دهید. خطوط افقی به‌ عکس شما آرامش و ثبات می‌بخشد. اگر خط افق را در مرکز و به مقدار مساوی در کادر قرار دهید، عکس بی‌روحی ایجاد می‌شود. خطوط قانون یک‌سوم تمرین خوبی است تا به هنر عکاسی شما جذابیت بیشتری ببخشد.

مثلت طلایی(Golden Triangle)  
به‌طور فرضی مستطیلی را تصور کنید و خطی از قطر آن رسم کنید سپس از هر گوشه، خطی به این قطر متصل کنید به‌نحوی‌که 4 مثلث 90 درجه ایجاد شود حالا با این روش می‌توانید سوژه‌ها و ایده‌های زیبایی را خلق کنید. اگر عکس شما حاوی عناصر مورب باشد، مثلث طلایی یک گزینه عالی برای ترکیب قوی است.

نسبت طلایی(Golden Ratio) 
مستطیلی را تصور کنید که به‌واسطه‌ی یک خط به دو بخش تقسیم‌شده است نسبت قسمت بزرگ‌تر به کوچک‌تر برابر با نسبت کل خط به قسمت بزرگ‌تر می‌باشد که برابر با عدد 1.618 است که عدد طلایی نامیده می‌شود و به شبکه ایجادشده، شبکه فی گفته می‌شود.
نسبت طلایی تعادلی است که این تعادل به چشم انسان خوشایند می‌آید. ازاین‌جهت، نسبت طلایی از ریاضیات به هنر منتقل مشده است. برای مثال،در دو نقاشی معروف مونالیزا و شام آخر، از این نسبت طلایی استفاده‌شده است. در عکاسی، نسبت طلایی می‌تواند برای شناسایی موضوع اصلی مورداستفاده قرار گیرد.

مارپیچ طلایی(Golden Spiral) 
اگر در نمودار نسبت طلایی برای هر مربع یک کمان به شعاعی برابر ضلع آن مربع ترسیم کنیم، منحنی مارپیچ طلایی یا دنباله فیبوناچی ترسیم  می‌شود. دنباله فیبوناچی مجموعه‌ای از اعداد است که با اضافه کردن دو عدد قبلی ایجاد می‌شود.

یکی از ابزارهای ترکیب‌بندی عکس برای هدایت چشم بیننده به نقطه موردنظر عکاس، مارپیچ طلایی است. مارپیچ طلایی در ترکیب‌بندی تصاویر طبیعت به‌طور شایع بکار می‌رود. اگر نقطه موردنظر را در کوچک‌ترین قسمت مارپیچ قرار دهید، چشم به‌طور طبیعی در بقیه تصویر جریان می‌یابد.
اگر نقاشی مونالیزا را مشاهده کنید، متوجه خواهید شد که فیبوناچی اسپیرال در آن قرارگرفته است، بینی سوژه در پرتره در کوچک‌ترین بخش مارپیچ قرارگرفته است. این کار به این صورت انجام‌شده است که بینی آن مرکز چهره است که باعث می‌شود نقطه‌ایده آل برای نگاه کردن به آن می‌باشد. جالب‌توجه است، صورت مونالیزا کاملاً به یک مستطیل طلایی متصل شده است: یک مستطیل که طول آن در نسبت طلایی است.

منبع: امیر پرینت