رشد چشمگیر بسته بندی در قاره آسیا
آژانس خبری چاپ و بسته بندی ایران، طی 5 سال آینده رشد بسته بندی در آسیا افزایش خواهد داشت. اکنون آسیا بزرگترین بازار منطقه ای برای بسته بندی ها و بازار اصلی رشد بازار بسته بندی در سطح جهان است. به این ترتیب فضای متنوع و در حال تحول سریع آن چالش های بی نظیری را برای طراحان بسته بندی ، مبدل ها و تأمین کنندگان مواد به وجود می آورد.

بر اساس آخرین گزارش اسمیترز بازار کل فروش بسته بندی ها در ارزش آسیا از 377.5 میلیارد دلار در سال 2019 به 458.2 میلیارد دلار تا سال 2024 افزایش یابد و نرخ رشد سالانه کاملی4 درصدی است.

در حال حاضر ، تقاضا برای بسته بندی به طور کلی در حال گسترش است. این تغییرات توسط تغییرات مصرفی و جمعیتی ، شرایط جوی اقتصادی و نوآوری های مداوم در منطقه صورت گرفته است.
منبع: http://www.papna.ir